Houtskärs Jakt- och skytteförening är en skytteförening vars syfte är att värna och utveckla skyttekulturen och viltvården i Houtskär samt bland den övriga medlemskåren, genom att erbjuda utbildning och faciliteter för skytteträning. Föreningen har en egen skjutbana i Mossala. 

OBSERVATIONER AV STORA ROVDJUR

Observationer av stora rovdjur (björn, varg, lodjur samt järv) ska göras till rovdjurskontaktperson Anders Karlsson +358 40 0765463

Välkommen som medlem.

Skjutbanan är öppen för medlemmar 1.4-14.6 samt 2.8-31.10:

Vardagar         10:00 – 20:00
Lördagar         12:00 – 18:00

På söndagar och helgdagar är banan stängd för övningsskytte.
Endast stålhagel får användas på lerduvebanan. 

Houtskärs Jakt- och skytteförening rf