<h1 class="entry-title">Om oss</h1>

Houtskärs Jakt- och skytteförening grundades i december 1969. Då hette den Houtskärs Jaktförening med koordinering av fågelskyttet inom Houtskär som huvuduppgift. År 2011 byttes namnet till Houtskärs Jakt- och skytteförening och sedan dess har föreningen varit, trots namnet, en ren skytteförening. I dag uppgår medlemsantalet till 220.

Föreningen har en egen skjutbana i Mossala. Banan är utrustad med en 75 meters älgskytte- samt en lerduveskyttebana. Utöver detta finns en modern skyttesimulator som möjliggör träning inomhus under den tiden av året då banan är stängd. 

Åbolands Skärgårds Jaktvårdsförening ordnar årligen skjutprov på banan. Skjutprovsmottagarna är officiellt utbildade lokala medlemmar.

Traditionellt ordnas tävlingar, så som Houtskärkampen samt Houtskär-Iniökampen, i älg- samt lerduveskytte varje höst. 

Houtskärs Jakt- och skytteförening rf